0/5 trong 0 Đánh giá

Thứ năm, ngày 15/09/2022, 11:09 (GMT +7)

65 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC, ĐÁNH GIÁ TƯ DUY

 

ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC, ĐÁNH GIÁ TƯ DUY

ĐH Quốc gia HN, ĐH Quốc gia TP.HCM và ĐH Bách khoa HN là những trường Đại học lớn mà hàng năm vẫn có những đề thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy. Bắt đầu từ năm học này 2021 – 2022 đã có nhiều trường Đại học sử dụng kết quả các bài thi này để làm căn cứ xét tuyển cho mình.

Các bài thi này có những đặc điểm chính sau:

ĐH Quốc gia TP.HCM, Thời gian làm bài 150 phút, với 1200 điểm cho 120 câu hỏi, hình thức Trắc nghiệm, trường thường có 2 đợt thi mỗi năm.

ĐH Quốc gia HN, thời gian làm bài 195 phút, với 150 điểm cho 150 câu hỏi, hình thức Trắc nghiệm, trường có kế hoạch tổ chức nhiều đợt thi từ tháng 2 - tháng 8/2022.

ĐH Bách khoa HN, Phần thi bắt buộc có Toán (Trắc nghiệm 25 câu, tự luận tối đa 3 bài) và Đọc hiểu (35-40 câu) trong 120 phút, Tự chọn 1 (KHTN, 45 câu): 90 phút, Tự chọn 2 (Tiếng Anh, 60-70 câu): 60 phút, Thang điểm 40 điểm, trường thường có 1 đợt thi mỗi năm.

Chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ tài liệu học của các môn từ các thày cô giáo và học sinh. Sau đây xin giới thiệu đến thày cô file Word có hướng dẫn giải đầy đủ của các ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC, ĐÁNH GIÁ TƯ DUY

 

1 Đề thi thử đánh giá tư duy ĐHBK 23/01/2022.  Ấn đây tải phần 1,  phần 2,  phần 3

2 Đề thi đánh giá tư duy ĐHBK 2020. Ấn đây tải về file Word

3 Đề 2 luyện thi đánh giá năng lực ĐHQG HN 2022. Ấn đây tải file Word đề này

4 Đề 1 thi thử đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM 2022.  Ấn đây tải file Word đề này

5 Đề 2 thi thử đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM 2022.  Ấn đây tải file Word đề này

6 Đề 3 thi thử đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM 2022.  Ấn đây tải file Word đề này

7 Đề 4 thi thử đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM 2022.  Ấn đây tải file Word đề này

8 Đề 5 thi thử đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM 2022.  Ấn đây tải file Word đề này

9 Đề 6 thi thử đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM 2022.  Ấn đây tải file Word đề này

10 Đề 7 thi thử đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM 2022.  Ấn đây tải file Word đề này

11 Đề 8 thi thử đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM 2022.  Ấn đây tải file Word đề này

12 Đề 9 thi thử đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM 2022.  Ấn đây tải file Word đề này

13 Đề 10 thi thử đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM 2022.  Ấn đây tải file Word đề này

14 Đề 11 thi thử đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM 2022.  Ấn đây tải file Word đề này

15 Đề 12 thi thử đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM 2022.  Ấn đây tải file Word đề này

16 Đề 13 thi thử đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM 2022.  Ấn đây tải file Word đề này

17 Đề 14 thi thử đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM 2022.  Ấn đây tải file Word đề này

18 Đề 15 thi thử đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM 2022.  Ấn đây tải file Word đề này

19 Đề 16 thi thử đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM 2022.  Ấn đây tải file Word đề này

20 Đề 17 thi thử đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM 2022.  Ấn đây tải file Word đề này

21 Đề 18 thi thử đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM 2022.  Ấn đây tải file Word đề này

22 Đề 19 thi thử đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM 2022.  Ấn đây tải file Word đề này

23 Đề 20 thi thử đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM 2022.  Ấn đây tải file Word đề này

24 Đề 21 thi thử đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM 2022.  Ấn đây tải file Word đề này

25 Đề 22 thi thử đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM 2022.  Ấn đây tải file Word đề này

26 Đề 23 thi thử đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM 2022.  Ấn đây tải file Word đề này

27 Đề 24 thi thử đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM 2022.  Ấn đây tải file Word đề này

28 Đề 25 thi thử đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM 2022.  Ấn đây tải file Word đề này

29 Đề 26 thi thử đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM 2022.  Ấn đây tải file Word đề này

30 Đề 27 thi thử đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM 2022.  Ấn đây tải file Word đề này

31 Đề minh họa đánh giá năng lực.  Ấn đây tải file Word đề này

32 Đề đánh giá năng lực FPT. Ấn đây tải file Word đề này

33 10 đề Toán ĐGNL tách ra từ các đề - có đáp án. Ấn đây tải file Word đề này

34 Đề luyện thi đánh giá năng lực Đại học quốc gia TP HCM năm học 2021-2022, ĐỀ 1 . Ấn đây tải file Word đề và HDG

35 Đề luyện thi đánh giá năng lực Đại học quốc gia TP HCM năm học 2021-2022, ĐỀ 2 . Ấn đây tải file Word đề và HDG

36 Đề luyện thi đánh giá năng lực Đại học quốc gia TP HCM năm học 2021-2022, ĐỀ 3 . Ấn đây tải file Word đề và HDG

37 Đề luyện thi đánh giá năng lực Đại học quốc gia TP HCM năm học 2021-2022, ĐỀ 4 . Ấn đây tải file Word đề và HDG

38 Đề luyện thi đánh giá năng lực Đại học quốc gia TP HCM năm học 2021-2022, ĐỀ 5 . Ấn đây tải file Word đề và HDG

39 Đề luyện thi đánh giá năng lực Đại học quốc gia TP HCM năm học 2021-2022, ĐỀ 6 . Ấn đây tải file Word đề và HDG

40 Đề luyện thi đánh giá năng lực Đại học quốc gia TP HCM năm học 2021-2022, ĐỀ 7 . Ấn đây tải file Word đề và HDG

41 Đề luyện thi đánh giá năng lực Đại học quốc gia TP HCM năm học 2021-2022, ĐỀ 8 . Ấn đây tải file Word đề và HDG

42 Đề luyện thi đánh giá năng lực Đại học quốc gia TP HCM năm học 2021-2022, ĐỀ 9 . Ấn đây tải file Word đề và HDG

43 Đề luyện thi đánh giá năng lực Đại học quốc gia TP HCM năm học 2021-2022, ĐỀ 10 . Ấn đây tải file Word đề và HDG

44 Đề luyện thi đánh giá năng lực Đại học quốc gia TP HCM năm học 2021-2022, ĐỀ 11 . Ấn đây tải file Word đề và HDG

45 Đề luyện thi đánh giá năng lực Đại học quốc gia TP HCM năm học 2021-2022, ĐỀ 12 . Ấn đây tải file Word đề và HDG

46 Đề luyện thi đánh giá năng lực Đại học quốc gia TP HCM năm học 2021-2022, ĐỀ 13 . Ấn đây tải file Word đề và HDG

47 Đề luyện thi đánh giá năng lực Đại học quốc gia TP HCM năm học 2021-2022, ĐỀ 14 . Ấn đây tải file Word đề và HDG

48 Đề luyện thi đánh giá năng lực Đại học quốc gia TP HCM năm học 2021-2022, ĐỀ 15 . Ấn đây tải file Word đề và HDG

49 Đề luyện thi đánh giá năng lực Đại học quốc gia TP HCM năm học 2021-2022, ĐỀ 16 . Ấn đây tải file Word đề và HDG

50 Đề luyện thi đánh giá năng lực Đại học quốc gia TP HCM năm học 2021-2022, ĐỀ 17 . Ấn đây tải file Word đề và HDG

51 Đề luyện thi đánh giá năng lực Đại học quốc gia TP HCM năm học 2021-2022, ĐỀ 18 . Ấn đây tải file Word đề và HDG

52 Đề luyện thi đánh giá năng lực Đại học quốc gia TP HCM năm học 2021-2022, ĐỀ 19 . Ấn đây tải file Word đề và HDG

53 Đề luyện thi đánh giá năng lực Đại học quốc gia TP HCM năm học 2021-2022, ĐỀ 20 . Ấn đây tải file Word đề và HDG

54 Đề luyện thi đánh giá năng lực Đại học quốc gia TP HCM năm học 2021-2022, ĐỀ 21 . Ấn đây tải file Word đề và HDG

55 Đề luyện thi đánh giá năng lực Đại học quốc gia TP HCM năm học 2021-2022, ĐỀ 22 . Ấn đây tải file Word đề và HDG

56 Đề luyện thi đánh giá năng lực Đại học quốc gia TP HCM năm học 2021-2022, ĐỀ 23 . Ấn đây tải file Word đề và HDG

57 Đề luyện thi đánh giá năng lực Đại học quốc gia TP HCM năm học 2021-2022, ĐỀ 24 . Ấn đây tải file Word đề và HDG

58 Đề luyện thi đánh giá năng lực Đại học quốc gia TP HCM năm học 2021-2022, ĐỀ 25 . Ấn đây tải file Word đề và HDG

59 Đề luyện thi đánh giá năng lực Đại học quốc gia TP HCM năm học 2021-2022, ĐỀ 26 . Ấn đây tải file Word đề và HDG

60 Đề luyện thi đánh giá năng lực Đại học quốc gia TP HCM năm học 2021-2022, ĐỀ 27 . Ấn đây tải file Word đề và HDG

61 Đề luyện thi đánh giá năng lực Đại học quốc gia TP HCM năm học 2021-2022, ĐỀ 28 . Ấn đây tải file Word đề và HDG

62 Đề luyện thi đánh giá năng lực Đại học quốc gia TP HCM năm học 2021-2022, ĐỀ 29 . Ấn đây tải file Word đề và HDG

63 Đề luyện thi đánh giá năng lực Đại học quốc gia TP HCM năm học 2021-2022, ĐỀ 30 . Ấn đây tải file Word đề và HDG

64 ĐỀ THI MẪU NĂM 2021 DGNL DHQG TPHCM Mon Toan. Ấn đây tải file Word đề và HDG

65 Đề thi mẫu đánh giá năng lực ĐHQG TPHCM 2022. Ấn đây tải file Word đề này

 

(Thày cô, học sinh tải về nhắn zalo chúng tôi để nhận mật khẩu miễn phí)

(Nếu file quá nhiều lượt tải về trong ngày, xin bấm vào đây xem hướng dẫn để tải ngay)

Chúng tôi luôn mong nhận được sự đồng hành, góp ý và chia sẻ của thày cô giáo và học sinh.

Xin gửi về địa chỉ,   điện thoại và Zalo:  0913 661 886    hoặc    hòm thư:  hotro@hs.edu.vn

Đánh giá và nhận xét

Đánh giá trung bình

(0 đánh giá)

0

 • 5
  0 đánh giá
 • 4
  0 đánh giá
 • 3
  0 đánh giá
 • 2
  0 đánh giá
 • 1
  0 đánh giá

Đánh giá*

Bạn cảm thấy thế nào về bài viết này

Chưa có bài đánh giá.
Bài viết liên quan

Đề và đáp án môn toán 10 Olympic chọn học sinh giỏ (...)

 • Ngày đăng 15/03/2023
 • Lượt xem 12945 lượt xem
Đề và đáp án môn toán 10 Olympic chọn học sinh giỏi cấp cụm (...)

Phương pháp tọa độ trong không gian ôn thi TN THPT (...)

 • Ngày đăng 26/03/2023
 • Lượt xem 2554 lượt xem
Câu hỏi vận dụng và vận dụng cao ôn thi TH THPT 2023

Phương trình mặt cầu trong không gian tọa độ Oxyz

 • Ngày đăng 20/03/2023
 • Lượt xem 2721 lượt xem
Dành ôn luyện thi tốt nghiệp THPT 2023, vận dụng và vận dụng (...)

Phương trình mặt phẳng mặt cầu trong không gian m (...)

 • Ngày đăng 20/03/2023
 • Lượt xem 1038 lượt xem
Ôn thi TN THPT môn toán năm 2023
Nhập địa chỉ e-mail để nhận tin từ hs.edu.vn nhé !