5/5 trong 1 Đánh giá

Thứ ba, ngày 04/04/2023, 11:04 (GMT +7)

Bộ đề thi thử đáp án môn Toán ôn thi TN THPT 2023

Có rất nhiều thầy cô giáo trên cả nước mong muốn được sở hữu bộ đề thi thử file Word có chất lượng và sát với đề tham khảo của Bộ Giáo dục. Chúng tôi đã được các thầy cô giáo giỏi khắp nơi ủng hộ các đề thi kèm lời giải chi tiết, đặc biệt các đề thi này đều là những đề hay phù hợp cho ôn luyện thi Tốt nghiệp THPT và là các file Word dễ sử dụng và sửa chữa. 

Vì sự phát triển, chúng tôi sẽ chia sẻ các đề thi này đến thầy cô và học sinh, các đề thi sẽ liên tục được cập nhật tại đây từ nay cho đến ngày thi (dự kiến khoảng 170 đề), lưu trữ vĩnh viễn tại đây để yên tâm không lo bị mất tài liệu về sau.  Hi vọng đây là bộ tài liệu bổ ích cho thầy cô và học sinh.

Trong phần 1 này chúng tôi giới thiệu file Word đề và đáp án của 119 đề đầu tiên. Phần 2 là đề và đáp án của các đề từ 120 đến 170.  Ấn đây để sang phần 2 tải tiếp các đề khác.

Danh sách các đề đáp án - chúng tôi sẽ luôn cập nhật khi nhận được đề mới

Ấn đây để thi thử Online với các đề thi thử tốt nghiệp hay nhất năm 2023

 

1  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn toán 2023 và đáp án, ấn đây tải file Word đề 1 này

2  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn toán 2023 và đáp án, ấn đây tải file Word đề 2 này

3  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn toán 2023 và đáp án, ấn đây tải file Word đề 3 này

4  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn toán 2023 và đáp án, ấn đây tải file Word đề 4 này

5  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn toán 2023 và đáp án, ấn đây tải file Word đề 5 này

6  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn toán 2023 và đáp án, ấn đây tải file Word đề 6 này

7  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn toán 2023 và đáp án, ấn đây tải file Word đề 7 này

8  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn toán 2023 và đáp án, ấn đây tải file Word đề 8 này

9  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn toán 2023 và đáp án, ấn đây tải file Word đề 9 này

10  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn toán 2023 và đáp án, ấn đây tải file Word đề 10 này

11  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn toán 2023 và đáp án, ấn đây tải file Word đề 11 này

12  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn toán 2023 và đáp án, ấn đây tải file Word đề 12 này

13  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn toán 2023 và đáp án, ấn đây tải file Word đề 13 này

14  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn toán 2023 và đáp án, ấn đây tải file Word đề 14 này

15  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn toán 2023 và đáp án, ấn đây tải file Word đề 15 này

16  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn toán 2023 và đáp án, ấn đây tải file Word đề 16 này

17  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn toán 2023 và đáp án, ấn đây tải file Word đề 17 này

18  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn toán 2023 và đáp án, ấn đây tải file Word đề 18 này

19  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn toán 2023 và đáp án, ấn đây tải file Word đề 19 này 

20  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn toán 2023 và đáp án, ấn đây tải file Word đề 20 này

21  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn toán 2023 và đáp án, ấn đây tải file Word đề 21 này

22  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn toán 2023 và đáp án, ấn đây tải file Word đề 22 này

23  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn toán 2023 và đáp án, ấn đây tải file Word đề 23 này

24  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn toán 2023 và đáp án, ấn đây tải file Word đề 24 này

25  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn toán 2023 và đáp án, ấn đây tải file Word đề 25 này

26  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn toán 2023 và đáp án, ấn đây tải file Word đề 26 này

27  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn toán 2023 và đáp án, ấn đây tải file Word đề 27 này

28  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn toán 2023 và đáp án, ấn đây tải file Word đề 28 này

29  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn toán 2023 và đáp án, ấn đây tải file Word đề 29 này

30  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn toán 2023 và đáp án, ấn đây tải file Word đề 30 này

31  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn toán 2023 và đáp án, ấn đây tải file Word đề 31 này 

32  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn toán 2023 và đáp án, ấn đây tải file Word đề 32 này

33  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn toán 2023 và đáp án, ấn đây tải file Word đề 33 này

34  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn toán 2023 và đáp án, ấn đây tải file Word đề 34 này

35  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn toán 2023 và đáp án, ấn đây tải file Word đề 35 này

36  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn toán 2023 và đáp án, ấn đây tải file Word đề 36 này

37  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn toán 2023 và đáp án, ấn đây tải file Word đề 37 này

38  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn toán 2023 và đáp án, ấn đây tải file Word đề 38 này

39  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn toán 2023 và đáp án, ấn đây tải file Word đề 39 này

40  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn toán 2023 và đáp án, ấn đây tải file Word đề 40 này

41  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn toán 2023 và đáp án, ấn đây tải file Word đề 41 này

42  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn toán 2023 và đáp án, ấn đây tải file Word đề 42 này

43  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn toán 2023 và đáp án, ấn đây tải file Word đề 43 này

44  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 Sở Hà Tĩnh lần 1/2023, ấn đây tải file Word đề này

45  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 Trường Lí Thái Tổ BN lần 1, ấn đây tải file Word đề này

46  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 Trường chuyên Trần Phú HP, ấn đây tải file Word đề này

47  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 trường Ninh Giang HD lần 1, ấn đây tải file Word đề này

48  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 Trường chuyên Vĩnh Phúc lần 1, ấn đây tải file Word đề này

49  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 Sở Vĩnh Phúc lần 1, ấn đây tải file Word đề này

50  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 chuyên Thái Bình lần 1, ấn đây tải file Word đề này

51  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 chuyên Thái Bình lần 2, ấn đây tải file Word đề này

52  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 Sở Thái Bình lần 2, ấn đây tải file Word đề này

53  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 Sở Bắc Ninh lần 1, ấn đây tải file Word đề này

54  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 Trường Hàm Long BN, ấn đây tải file Word đề này

55  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 Trường Hàn Thuyên BN lần 1, ấn đây tải file Word đề này

56  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 Trường Lương Tài 2 lần 2, ấn đây tải file Word đề này

57  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 Trường Ngô Sĩ Liên BG lần 1, ấn đây tải file Word đề này

58  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 Trường Kinh Môn HD lần 1, ấn đây tải file Word đề này

59  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 chuyên KHTN ĐHQGHN lần 1, ấn đây tải file Word đề này

60  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 chuyên Hùng Vương Phú Thọ, ấn đây tải file Word đề này

61  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 trường Triệu Quang Phục HY, ấn đây tải file Word đề này

62  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 Liên trường Hải Phòng, ấn đây tải file Word đề này

63  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 chuyên Hạ Long QN lần 1, ấn đây tải file Word đề này

64  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 chuyên Lam Sơn TH lần 1, ấn đây tải file Word đề này

65  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 Liên trường tỉnh Nghệ An lần 1, ấn đây tải file Word đề này

66  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 trường Đồng Lộc Hà Tĩnh, ấn đây tải file Word đề này

67  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 chuyên Lương Thế Vinh, ấn đây tải file Word đề này

68  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 Trường Nguyễn Hiền lần 1, ấn đây tải file Word đề này

69  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 trường Hoài Đức A HN lần 1, ấn đây tải file Word đề này

70  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 trường Hoài Đức A HN lần 2, ấn đây tải file Word đề này

71  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 trường THPT Việt Trì PT lần 1, ấn đây tải file Word đề này

72  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 Sở Phú Thọ, ấn đây tải file Word đề này

73  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 trường THPT Lê Xoay VP, ấn đây tải file Word đề này

74  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 chuyên Thái Bình lần 3, ấn đây tải file Word đề này

75  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 trường Kinh Môn HD lần 2, ấn đây tải file Word đề này

76  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 Sở Thanh Hóa lần 1, ấn đây tải file Word đề này

77  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 Sở Ninh Bình lần 1, ấn đây tải file Word đề này

78  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 Trường Yên Định TH 2023, ấn đây tải file Word đề này

79  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 trường Bảo Thắng LC, ấn đây tải file Word đề này

80  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 Trường Bảo Thắng LC 101, ấn đây tải file Word đề này

81  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 trường Đinh Tiên Hoàng, ấn đây tải file Word đề này

82  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 Trường Hồng Lĩnh TH, ấn đây tải file Word đề này

83  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 trường Yên Khánh A, ấn đây tải file Word đề này

84  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 Chuyên Vinh lần 1, ấn đây tải file Word đề này

85  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 trường Ngô Gia Tự ĐL, ấn đây tải file Word đề này

86  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 Trường Trần Phú VP lần 4, ấn đây tải file Word đề này

87  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 trường Thuận Thành BN, ấn đây tải file Word đề này

88  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 chuyên Lê Hồng Phong NĐ, ấn đây tải file Word đề này

89  10 đề phát triển đề tham khảo môn toán ôn thi tốt nghiệp THPT file pdf, ấn đây tải file Word đề này

90  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 phát triển đề tham khảo đề 43 (khác đề 43 ở trên), ấn đây tải file Word đề này

91  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 phát triển đề tham khảo đề 44, ấn đây tải file Word đề này

92  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 phát triển đề tham khảo đề 45, ấn đây tải file Word đề này

93  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 phát triển đề tham khảo đề 46, ấn đây tải file Word đề này

94  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 phát triển đề tham khảo đề 47, ấn đây tải file Word đề này

95  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 phát triển đề tham khảo đề 48, ấn đây tải file Word đề này

96  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 phát triển đề tham khảo đề 49, ấn đây tải file Word đề này

97  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 phát triển đề tham khảo đề 50, ấn đây tải file Word đề này

98  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 phát triển đề tham khảo đề 51, ấn đây tải file Word đề này

99  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 phát triển đề tham khảo đề 52, ấn đây tải file Word đề này

100  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 phát triển đề tham khảo đề 53, ấn đây tải file Word đề này

101  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 phát triển đề tham khảo đề 54, ấn đây tải file Word đề này

102  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 phát triển đề tham khảo đề 55, ấn đây tải file Word đề này

103  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 phát triển đề tham khảo đề 56, ấn đây tải file Word đề này

104  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 phát triển đề tham khảo đề 57, ấn đây tải file Word đề này

105  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 phát triển đề tham khảo đề 58, ấn đây tải file Word đề này

106  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 phát triển đề tham khảo đề 59, ấn đây tải file Word đề này

107  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 phát triển đề tham khảo đề 60, ấn đây tải file Word đề này

108  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 phát triển đề tham khảo đề 61, ấn đây tải file Word đề này

109  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 phát triển đề tham khảo đề 62, ấn đây tải file Word đề này

110  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 phát triển đề tham khảo đề 63, ấn đây tải file Word đề này

111  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 phát triển đề tham khảo đề 64, ấn đây tải file Word đề này

112  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 phát triển đề tham khảo đề 65, ấn đây tải file Word đề này

113  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 phát triển đề tham khảo đề 66, ấn đây tải file Word đề này

114  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 phát triển đề tham khảo đề 67, ấn đây tải file Word đề này

115  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 phát triển đề tham khảo đề 68, ấn đây tải file Word đề này

116  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 phát triển đề tham khảo đề 69, ấn đây tải file Word đề này

117  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 phát triển đề tham khảo đề 70, ấn đây tải file Word đề này

118  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 phát triển đề tham khảo đề 71, ấn đây tải file Word đề này

119  Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán 2023 phát triển đề tham khảo đề 72, ấn đây tải file Word đề này

 

 

Thày cô, Học sinh tải về nhập một trong các mk sau để mở file (copy và chú ý không dấu cách):

hs.edu.vn           https://hs.edu.vn/           https://hs.edu.vn           https://edu365.edu.vn/           https://edu365.edu.vn           edu365.edu.vn           edu365free           freeedu365           edu365.edu.vnfree           edu365 hoc moi luc moi noi

 

(Nếu file quá nhiều lượt tải về trong ngày, xin bấm vào đây xem hướng dẫn để tải ngay)

Chúng tôi luôn mong nhận được sự đồng hành, góp ý và chia sẻ của thày cô giáo và học sinh.

Địa chỉ:

Nhà giáo:    Nguyễn Quốc Hoàn

Điện thoại, Zalo, Telegram:    0913 661 886

Hòm thư:    hotro@hs.edu.vn

Tổng đài:    024 666 07 999

Giờ làm việc:    07h46 - 17h46 hàng ngày; trừ các ngày lễ, ngày thứ bẩy và chủ nhật.

Đánh giá và nhận xét

Đánh giá trung bình

(1 đánh giá)

5

 • 5
  1 đánh giá
 • 4
  0 đánh giá
 • 3
  0 đánh giá
 • 2
  0 đánh giá
 • 1
  0 đánh giá

Đánh giá*

Bạn cảm thấy thế nào về bài viết này

nguyễn đức thiện
Tuyệt vời
tài liệu rất tuyệt vời. em cám ơn thầy ạ
Bài viết liên quan

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN THI HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN LỚP 11 CÁC (...)

 • Ngày đăng 15/03/2023
 • Lượt xem 5040 lượt xem
Dành cho học sinh khá giỏi ôn luyện

Phương trình mặt cầu trong không gian tọa độ Oxyz

 • Ngày đăng 20/03/2023
 • Lượt xem 3057 lượt xem
Dành ôn luyện thi tốt nghiệp THPT 2023, vận dụng và vận dụng (...)

Phương trình mặt phẳng mặt cầu trong không gian m (...)

 • Ngày đăng 20/03/2023
 • Lượt xem 1145 lượt xem
Ôn thi TN THPT môn toán năm 2023

Phương pháp không gian tọa độ Oxyz phần 2

 • Ngày đăng 19/03/2023
 • Lượt xem 625 lượt xem
Ôn thi TN THPT môn Toán năm 2023
Nhập địa chỉ e-mail để nhận tin từ hs.edu.vn nhé !