0/5 trong 0 Đánh giá

Thứ tư, ngày 12/04/2023, 11:04 (GMT +7)

Đề kiểm tra cuối kì 2 môn toán lớp 12 file Word

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 12 FILE WORD

 

Theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo, hiện nay trong năm học chỉ còn các bài đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ.  

Đánh giá thường xuyên là hoạt động đánh giá diễn ra trong tiến trình thực hiện hoạt động dạy học theo yêu cầu cần đạt và biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của từng môn học, hoạt động giáo dục và một số biểu hiện phẩm chất, năng lực của học sinh. Đánh giá thường xuyên cung cấp thông tin phản hồi cho giáo viên và học sinh, để kịp thời điều chỉnh quá trình dạy học, hỗ trợ, thúc đẩy sự tiến bộ của học sinh theo mục tiêu giáo dục.

Đánh giá định kỳ là đánh giá kết quả giáo dục của học sinh sau một giai đoạn học tập, rèn luyện, nhằm xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của học sinh so với chuẩn kiến thức, kĩ năng quy định trong chương trình giáo dục phổ thông và sự hình thành, phát triển năng lực, phẩm chất học sinh. Đánh giá định kỳ có thể thực hiện thông qua các bài kiểm tra giữa học kỳ và cuối học kỳ.

Chúng tôi đã sưu tầm được rất nhiều bài kiểm tra cuối kỳ của các lớp học khác nhau. Trong bài viết này xin gửi đến quý thày cô và các em học sinh ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 12 FILE WORD  bộ này gồm có 10 đề file word có cả lời giải kèm theo (ngay dưới bài viết này chúng tôi tiếp tục cập nhật tiếp gần 50 file Word các đề khác nữa). Hi vọng tài liệu này sẽ có ích cho các thày cô giáo và học sinh khi tham khảo ôn thi Tốt nghiệp THPT Quốc Gia.

10 đề và đáp án file Word 

Click vào đây để tải file word các đề này 10 đề và đáp án.

 

 

Công nghệ thông tin và mạng internet rất phát triển, điều này hỗ trợ nhiều cho đánh giá người học bằng hình thức trắc nghiệm khách quan. Ngoài cách kiểm tra trên giấy thì trắc nghiệm khách quan còn được tổ chức trên phần mềm trực tuyến hay các ứng dụng công nghệ thông tin mà thày cô đang dùng hiện nay – ngay tại website  https://hs.edu.vn  các tính năng tạo ngân hàng câu hỏi, tổ chức thi và giám sát kỳ thi, thống kê tổng hợp kỳ thi … sẽ làm được hết và đặc biệt là được miễn phí 100%

Chúng tôi chia sẻ thêm quý thày cô và các em học sinh: TUYỂN CHỌN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 12, nhiều kiểm tra có hướng dẫn giải câu hỏi khó và có link tải file Word của đề. Quý thày cô giáo và các em học sinh ấn vào các đề để kiểm tra thử online và tải file Word.

 

 46 đề và đáp án file Word mới

1 Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn toán lớp 12 trường THPT Nguyễn Gia Thiều năm học 2021-2022. Ấn vào đây

2 Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn toán lớp 12 trường THPT Trần Phú Hoàn Kiếm năm học 2021-2022. Ấn vào đây

3 Đề cuối kì 2 toán 10 theo ma trận BGD năm 2022 phần TNKQ. Ấn đây để vào làm bài 

4 Đề tham khảo kiểm tra cuối kì 2 môn toán lớp 11 năm 2022. Ấn đây để vào làm bài 

5 Đề ôn tập kiểm tra cuối kì 2 môn toán lớp 11 năm 2022. Ấn đây để vào làm bài 

6 Đề toán 11 cuối kì 2 năm học 2021-2022. Ấn đây để vào làm bài 

7  Đề và đáp án kiểm tra cuối kì 2 môn toán lớp 12 đề số 7 TNKQ và Tự luận.  Ấn đây tải file Word đề này

8  Đề và đáp án kiểm tra cuối kì 2 môn toán lớp 12 đề số 8 TNKQ và Tự luận.  Ấn đây tải file Word đề này

9  Đề và đáp án kiểm tra cuối kì 2 môn toán lớp 12 đề số 9 TNKQ và Tự luận.  Ấn đây tải file Word đề này

10  Đề và đáp án kiểm tra cuối kì 2 môn toán lớp 12 đề số 10 TNKQ và Tự luận.  Ấn đây tải file Word đề này

11  Đề và đáp án kiểm tra cuối kì 2 môn toán lớp 12 đề số 11 TNKQ và Tự luận.  Ấn đây tải file Word đề này

12  Đề và đáp án kiểm tra cuối kì 2 môn toán lớp 12 đề số 12 TNKQ và Tự luận.  Ấn đây tải file Word đề này

13  Đề và đáp án kiểm tra cuối kì 2 môn toán lớp 12 đề số 13 TNKQ và Tự luận.  Ấn đây tải file Word đề này

14  Đề và đáp án kiểm tra cuối kì 2 môn toán lớp 12 đề số 14 TNKQ và Tự luận.  Ấn đây tải file Word đề này

15  Đề và đáp án kiểm tra cuối kì 2 môn toán lớp 12 đề số 15 TNKQ.  Ấn đây tải file Word đề này

16  Đề và đáp án kiểm tra cuối kì 2 môn toán lớp 12 đề số 16 TNKQ.  Ấn đây tải file Word đề này

17  Đề và đáp án kiểm tra cuối kì 2 môn toán lớp 12 đề số 17 TNKQ.  Ấn đây tải file Word đề này

18  Đề và đáp án kiểm tra cuối kì 2 môn toán lớp 12 đề số 18 TNKQ.  Ấn đây tải file Word đề này

19  Đề và đáp án kiểm tra cuối kì 2 môn toán lớp 12 đề số 19 TNKQ.  Ấn đây tải file Word đề này

20  Đề và đáp án kiểm tra cuối kì 2 môn toán lớp 12 đề số 20 TNKQ.  Ấn đây tải file Word đề này

21  Đề và đáp án kiểm tra cuối kì 2 môn toán lớp 12 đề số 21 TNKQ.  Ấn đây tải file Word đề này

22  Đề và đáp án kiểm tra cuối kì 2 môn toán lớp 12 đề số 22 TNKQ.  Ấn đây tải file Word đề này

23  Đề và đáp án kiểm tra cuối kì 2 môn toán lớp 12 đề số 23 TNKQ.  Ấn đây tải file Word đề này

24  Đề và đáp án kiểm tra cuối kì 2 môn toán lớp 12 đề số 24 TNKQ.  Ấn đây tải file Word đề này

25  Đề và đáp án kiểm tra cuối kì 2 môn toán lớp 12 đề số 25 TNKQ.  Ấn đây tải file Word đề này

26  Đề và đáp án kiểm tra cuối kì 2 môn toán lớp 12 đề số 26 TNKQ.  Ấn đây tải file Word đề này

27  Đề và đáp án kiểm tra cuối kì 2 môn toán lớp 12 đề số 27 TNKQ.  Ấn đây tải file Word đề này

28  Đề và đáp án kiểm tra cuối kì 2 môn toán lớp 12 đề số 28 TNKQ.  Ấn đây tải file Word đề này

29  Đề và đáp án kiểm tra cuối kì 2 môn toán lớp 12 đề số 29 TNKQ.  Ấn đây tải file Word đề này

30  Đề và đáp án kiểm tra cuối kì 2 môn toán lớp 12 đề số 30 TNKQ.  Ấn đây tải file Word đề này

31  Đề và đáp án kiểm tra cuối kì 2 môn toán lớp 12 đề số 31 TNKQ.  Ấn đây tải file Word đề này

32  Đề và đáp án kiểm tra cuối kì 2 môn toán lớp 12 đề số 32 TNKQ.  Ấn đây tải file Word đề này

33  Đề và đáp án kiểm tra cuối kì 2 môn toán lớp 12 đề số 33 TNKQ.  Ấn đây tải file Word đề này

34  Đề và đáp án kiểm tra cuối kì 2 môn toán lớp 12 đề số 34 TNKQ.  Ấn đây tải file Word đề này

35  Đề và đáp án kiểm tra cuối kì 2 môn toán lớp 12 đề số 35 TNKQ.  Ấn đây tải file Word đề này

36  Đề và đáp án kiểm tra cuối kì 2 môn toán lớp 12 đề số 36 TNKQ.  Ấn đây tải file Word đề này

37  Đề và đáp án kiểm tra cuối kì 2 môn toán lớp 12 đề số 37 TNKQ.  Ấn đây tải file Word đề này

38  Đề và đáp án kiểm tra cuối kì 2 môn toán lớp 12 đề số 38 TNKQ.  Ấn đây tải file Word đề này

39  Đề và đáp án kiểm tra cuối kì 2 môn toán lớp 12 đề số 39 TNKQ.  Ấn đây tải file Word đề này

40  Đề và đáp án kiểm tra cuối kì 2 môn toán lớp 12 đề số 40 TNKQ và Tự luận.  Ấn đây tải file Word đề này

41  Đề và đáp án kiểm tra cuối kì 2 môn toán lớp 12 đề số 41 TNKQ và Tự luận.  Ấn đây tải file Word đề này

42  Đề và đáp án kiểm tra cuối kì 2 môn toán lớp 12 đề số 42 TNKQ và Tự luận.  Ấn đây tải file Word đề này

43  Đề và đáp án kiểm tra cuối kì 2 môn toán lớp 12 đề số 43 TNKQ và Tự luận.  Ấn đây tải file Word đề này

44  Đề và đáp án kiểm tra cuối kì 2 môn toán lớp 12 đề số 44 TNKQ và Tự luận.  Ấn đây tải file Word đề này

45  Đề và đáp án kiểm tra cuối kì 2 môn toán lớp 12 đề số 45 TNKQ và Tự luận.  Ấn đây tải file Word đề này

46  Đề và đáp án kiểm tra cuối kì 2 môn toán lớp 12 đề số 46 TNKQ và Tự luận.  Ấn đây tải file Word đề này

 

Trên đây là các đề thi và đề kiểm tra giữa học kì 2 Toán lớp 12, tại đây luôn cập nhật các đề mới. Ấn vào đây để tiếp tục cập nhật các đề mới hơn của lớp 12.

 

Thày cô, Học sinh tải về nhập một trong các mk sau để mở file (copy và chú ý không dấu cách):

https://hs.edu.vn/           hs.edu.vn           https://edu365.edu.vn/           https://edu365.edu.vn           edu365.edu.vn           edu365free           freeedu365           edu365.edu.vnfree           edu365 hoc moi luc moi noi

(Nếu file quá nhiều lượt tải về trong ngày, xin bấm vào đây xem hướng dẫn để tải ngay)

Chúng tôi luôn mong nhận được sự đồng hành, góp ý và chia sẻ của thày cô giáo và học sinh.

Xin gửi về địa chỉ:

Nhà giáo:    Nguyễn Quốc Hoàn

Điện thoại, Zalo, Telegram:    0913 661 886

Hòm thư:    hotro@hs.edu.vn

Tổng đài:    024 666 07 999

Giờ làm việc:    08h11 - 18h36 hàng ngày; trừ các ngày lễ và ngày thứ bẩy, chủ nhật.

Đánh giá và nhận xét

Đánh giá trung bình

(0 đánh giá)

0

 • 5
  0 đánh giá
 • 4
  0 đánh giá
 • 3
  0 đánh giá
 • 2
  0 đánh giá
 • 1
  0 đánh giá

Đánh giá*

Bạn cảm thấy thế nào về bài viết này

Chưa có bài đánh giá.
Bài viết liên quan

PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU HÌNH HỌC 12

 • Ngày đăng 27/09/2022
 • Lượt xem 725 lượt xem
PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU HÌNH HỌC 12

HÀM SỐ LIÊN TỤC

 • Ngày đăng 26/09/2022
 • Lượt xem 722 lượt xem
HÀM SỐ LIÊN TỤC

ĐẠO HÀM

 • Ngày đăng 27/09/2022
 • Lượt xem 940 lượt xem
ĐẠO HÀM

TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

 • Ngày đăng 27/09/2022
 • Lượt xem 611 lượt xem
TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ
Nhập địa chỉ e-mail để nhận tin từ hs.edu.vn nhé !