0

0 đánh giá

Chủ nhật, ngày 14/07/2024, 05:07 (GMT +7)

Những module bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên dành cho giáo viên

Những module bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên dành cho giáo viên

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cấp THPT 2021 là một dạng tập hợp các thông tin liên quan đến việc bồi dưỡng thường xuyên cụ thể đối với giáo viên cấp trung học phổ thông năm 2021, qua đó giúp giáo viên vận dụng vào việc giáo dục, đào tạo học sinh hiệu quả hơn.

Trong quá trình tham gia công tác, giảng dạy thì mỗi giáo viên sẽ tự chọn các module cần bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu phát triển phẩm chất, năng lực nghề nghiệp của cá nhân trong từng năm nhưng cần tuyệt đối đảm bảo thời lượng theo quy định là 120 tiết/năm.

Nội dung và thời lượng tối thiểu cho chương trình bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên

Nội dung chương trình 1: Cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên ngành đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học đối với cấp học của giáo dục phổ thông. Mỗi giáo viên cần đáp ứng thời lượng khoảng 01 tuần/năm học (khoảng 40 tiết/năm học).

Nội dung chương trình 2: Cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên ngành thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục phổ thông theo từng thời kỳ của mỗi địa phương. Mỗi giáo viên cần đáp ứng thời lượng khoảng 01 tuần/năm học (khoảng 40 tiết/năm học).

Nội dung Chương trình 3: Phát triển năng lực nghề nghiệp theo yêu cầu vị trí việc làm. Mỗi giáo viên cần đáp ứng thời lượng khoảng 01 tuần/năm học (40 tiết/năm học).

Thày cô click vào tên module tương ứng để tải về file Word bài thu hoạch BDTX cho GV THPT. 

Mỗi Module là một chủ đề khác nhau xoay quanh vấn đề giáo dục học sinh THPT.

Module THPT 1:  Đặc điểm tâm lí của học sinh THPT.

Module THPT 2: Hoạt động học tập của học sinh trung học phổ thông.

Module THPT 3: Giáo dục học sinh trung học phổ thông cá biệt.

Module THPT 4: Phương pháp và kĩ thuật xử lí thông tin về môi trường giáo dục trung học phổ thông.

Module THPT 5: Môi trường học tập của học sinh trung học phổ thông.

Module THPT 6: Xây dựng môi trường học tập cho học sinh trung học phổ thông.

Module THPT 7: Tham vấn, tư vấn, hướng dẫn cho học sinh trung học phổ thông.

Module THPT 8: Kĩ năng tham vấn, tư vấn, hướng dẫn và một số phương pháp tiếp cận cơ bản trong hướng dẫn cho học sinh THPT.

Module THPT 9: Hướng dẫn, tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp.

Module THPT 10: Rào cản học tập của các đối tượng học sinh trung học phổ thông.

Module THPT 11: Chăm sóc, hỗ trợ tâm lí học sinh nữ, học sinh người dân tộc thiểu số trong trường THPT.

Module THPT 12: Khắc phục trạng thái tâm lí căng thẳng trong học tập của học sinh trung học phổ thông.

Module THPT 13: Vai trò của nhu cầu và động cơ học tập của học sinh trung học phổ thông trong xây dựng kế hoạch dạy học.

Module THPT 14: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp.

Module THPT 15: Các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học.

Module THPT 16: Hồ sơ dạy học quy định các bước xây dựng hồ sơ dạy học ở cấp trung học phổ thông.

Module THPT 17: Tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng.

Module THPT 18: Phương pháp dạy học tích cực.

Module THPT 19: Dạy học với công nghệ thông tin.

Module THPT 20: Sử dụng các thiết bị dạy học ở trung học phổ thông.

Module THPT 21: Tầm quan trọng của bảo quản, sửa chữa, sáng tạo thiết bị dạy học.

Module THPT 22: Sử dụng một số phần mềm dạy học.

Module THPT 23: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học.

Module THPT 24: Kĩ thuật kiểm tra, đánh giá trong dạy học.

Module THPT 25: Viết sáng kiến kinh nghiệm trong nhà trường THPT.

Module THPT 26: Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THPT.

Module THPT 27: Hướng dẫn và phổ biến khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THPT.

Module THPT 28: Kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường THPT.

Module THPT 29: Giáo dục học sinh THPT thông qua các hoạt động giáo dục.

Module THPT 30: Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh trung học phổ thông.

Module THPT 31: Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm.

Module THPT 32: Hoạt động của giáo viên chủ nhiệm.

Module THPT 33: Giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm.

Module THPT 34: Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học phổ thông.

Module THPT 35: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông.

Module THPT 36: Giáo dục giá trị cho học sinh trung học phổ thông.

Module THPT 37: Giáo dục vì sự phát triển bền vững ở trường THPT.

Module THPT 38: Giáo dục hòa nhập trong giáo dục trung học phổ thông.

Module THPT 39: Phối hợp giữa giáo viên với gia đình và cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh trung học phổ thông.

Module THPT 40: Phối hợp với các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục ở trường trung học phổ thông.

Module THPT 41: Tổ chức các hoạt động tập thể cho học sinh trung học phổ thông.

 

Thày cô click vào dòng này để tải về 41 file Word zip bài thu hoạch BDTX cho GV THCS.

 

Thày cô click vào dòng này để tải về 45 file Word zip bài thu hoạch BDTX cho GV Tiểu học.

 

Thày cô click vào dòng này để tải về file zip có 44 Tài liệu BDTX cho GV cấp bậc học Mầm Non. 

 

Nguồn sưu tầm

click xem thêm chương trình tập huấn Giáo viên

Nhập địa chỉ e-mail để nhận tin từ hs.edu.vn nhé !